กราฟระดับความแม่นยำของเกียร์

 

เกรดมาตรฐาน ความแม่นยำเกรด
JIS (ญี่ปุ่น) N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
JIS-B1702-02 (NEW)
JGMA (ญี่ปุ่น)         1 2 3 4 5 6 7 8  
JIS (ญี่ปุ่น)         0 1 2 3 4 5 6 7 8
JIS-B1702 (เก่า)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GB10095 ~ 1009
ISO (นานาชาติ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIN (เยอรมนี)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3960 ~ 3967
GOST (สหภาพโซเวียต)       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
วท.บ. (สหราชอาณาจักร)           A1 A2 B C D      
FN (ฝรั่งเศส)         A B C D E        
ANSI (USA)           4 3 2 1        
วิศวกรรม (USA)     16 15 14 ~ 13 12 10 10 8